Вътрешни щори

Вътрешните щори са един чудесен слънцезащитен продукт, който спомага за спирането на потоците от светлина и въздух, проникващи към помeщението. Вътрешните щори осигуряват уединение, спирайки любопитните погледи към Вашият дом.